Bestuur

Het bestuur van de coƶperatie Eduglas wordt gevormd door:

Jeep Jonker (voorzitter)
RENN4

Erik Vredeveld (secretaris)
Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen (VCOG)

Peter Veenstra (penningmeester)
Gereformeerde Scholengroep Groningen (GSG)

Het bestuur wordt voor de dagelijkse gang van zaken ondersteund door:
Pieter Roovers (manager)
Coach bij Expanding Visions

Franc Vermij (projectmanager)
IT-regisseur bij Expanding Visions