Bestuur

Het bestuur van de coƶperatie Eduglas wordt gevormd door:

Jeep Jonker (voorzitter)
RENN4

Erik Vredeveld (secretaris)
Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2)

Bernard Koops (penningmeester)
Stichting voor Christelijk Speciaal Onderwijs Groningen

Het bestuur wordt voor de dagelijkse gang van zaken ondersteund door:
Theo Koele (manager)
Partner van Expanding Visions

Franc Vermij (projectmanager)
Projectmanager bij Expanding Visions